Vama je potreban jedan stručni Prevod vašeg dokumenta iz srpskog, nemačkog, mađarskog, bosanskog ili hrvatskog jezika...?
Ili možda sa jednog od spomenutih jezika na srpski jezik?
Za mene to nije Problem!
Rado ću vas opširno posavetovati i dati o tome daljnje obaveštenja.
Javite se jednostavno kod mene za to.
Bit ćete sigurno zadovoljni sa rezultatima razgovora, moje usluge i cene usluge!


Home